Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας και της ευέλικτης ισοτιμίας;


Απάντηση 1:

Μια σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία υποδηλώνει μια ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία που καθορίζεται σταθερά από τη νομισματική αρχή σε σχέση με ένα ξένο νόμισμα ή ένα καλάθι ξένων νομισμάτων. Αντιθέτως, μια κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία καθορίζεται σε αγορές συναλλάγματος ανάλογα με τη ζήτηση και την προσφορά και γενικά κυμαίνεται συνεχώς.

Ένα καθεστώς σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας μειώνει το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η αβεβαιότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών, γεγονός που μπορεί να αποθαρρύνει το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις και παρέχει αξιόπιστη άγκυρα για τη χαμηλή πληθωριστική νομισματική πολιτική. Από την άλλη πλευρά, η αυτόνομη νομισματική πολιτική χάνεται σε αυτό το καθεστώς, καθώς η κεντρική τράπεζα πρέπει να συνεχίσει να παρεμβαίνει στην αγορά συναλλάγματος για να διατηρήσει τη συναλλαγματική ισοτιμία σε επίσημα καθορισμένο επίπεδο. Επομένως, η αυτόνομη νομισματική πολιτική αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα της κυμαινόμενης ισοτιμίας. Εάν η εγχώρια οικονομία εισέλθει σε ύφεση, είναι αυτόνομη νομισματική πολιτική που επιτρέπει στην κεντρική τράπεζα να αυξήσει τη ζήτηση, εξομαλύνοντας έτσι τον επιχειρηματικό κύκλο, δηλαδή μειώνοντας τον αντίκτυπο των οικονομικών διαταραχών στην εγχώρια παραγωγή και στην απασχόληση. τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και η επιλογή του σωστού καθεστώτος μπορεί να διαφέρουν για τις διάφορες χώρες ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες τους. Στην πράξη υπάρχει μια σειρά καθεστώτων συναλλαγματικών ισοτιμιών που βρίσκονται μεταξύ αυτών των δύο ακραίων παραλλαγών, παρέχοντας έτσι ένα συγκεκριμένο συμβιβασμό μεταξύ σταθερότητας και ευελιξίας.

Η συναλλαγματική ισοτιμία στην Τσεχική Δημοκρατία ήταν συνδεδεμένη με ένα καλάθι νομισμάτων μέχρι τις αρχές του 1996 και στη συνέχεια ο πύργος εξαλείφθηκε αποτελεσματικά μέσω μιας ουσιαστικής διεύρυνσης της ζώνης διακύμανσης και τώρα η τσεχική οικονομία λειτουργεί στο λεγόμενο διαχειριζόμενο κυμαινόμενο καθεστώς, η συναλλαγματική ισοτιμία είναι κυμαινόμενη, αλλά η κεντρική τράπεζα μπορεί να στραφεί σε παρεμβάσεις εάν υπάρξουν οποιεσδήποτε ακραίες διακυμάνσεις.

Είμαστε φημισμένοι για την εξαιρετική παράδοση υποστήριξης πελατών, αν και η πολιτική γενικού πολιτισμού ευχαρίστηση. Οι πελάτες μας, λόγω των οποίων βρισκόμαστε σε αυτήν την επιχείρηση, μας δίνουν τις καλύτερες υπηρεσίες. Δεν είμαστε απλώς ειλικρινείς, αλλά και αφοσιωμένοι και έτοιμοι να σας δημιουργήσουμε ικανοποιημένους. Τα χρόνια απόλαυσης μας κατατάσσουν υψηλότερα από τις συγκρίσιμες εταιρείες σε αυτόν τον τομέα ενδιαφέροντος. Θα μπορούσατε να ψάχνετε για τις προσφορές μας σχετικά με το εμπόριο για το νόμισμα κάθε έθνους στο Danesh Exchange. Το Danesh Exchange είναι η καλύτερη ανταλλαγή νομισμάτων στη Μελβούρνη.


Απάντηση 2:

Υπάρχουν τρεις τύποι ή διαδικασία για τη ρύθμιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας:

Dollarization, Pegged Rate και Managed Floating Rate.

Εδώ Pegged Rate είναι αυτό που ονομάσαμε σταθερό επιτόκιο, όπου μια κυβέρνηση της χώρας αποφασίζει σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία για το νόμισμά της έναντι άλλου νομίσματος. Παραδείγματος χάριν, η Κίνα καθόρισε το επιτόκιο των γιουάν τους έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Η διαχείριση του κυμαινόμενου επιτοκίου είναι ο τρόπος με τον οποίο η συναλλαγματική ισοτιμία αποφασίζεται με βάση τον κανόνα της προσφοράς ζήτησης της παγκόσμιας οικονομίας. Ακολουθεί η πλειοψηφία των χωρών.

Μια καλή εξήγηση για τα παραπάνω μπορεί να βρεθεί εδώ:

Τι είναι τα ζεύγη νομισμάτων και η συναλλαγματική ισοτιμία στη διαπραγμάτευση συναλλάγματος FinanceOrigin


Απάντηση 3:

Υπάρχουν τρεις τύποι ή διαδικασία για τη ρύθμιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας:

Dollarization, Pegged Rate και Managed Floating Rate.

Εδώ Pegged Rate είναι αυτό που ονομάσαμε σταθερό επιτόκιο, όπου μια κυβέρνηση της χώρας αποφασίζει σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία για το νόμισμά της έναντι άλλου νομίσματος. Παραδείγματος χάριν, η Κίνα καθόρισε το επιτόκιο των γιουάν τους έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Η διαχείριση του κυμαινόμενου επιτοκίου είναι ο τρόπος με τον οποίο η συναλλαγματική ισοτιμία αποφασίζεται με βάση τον κανόνα της προσφοράς ζήτησης της παγκόσμιας οικονομίας. Ακολουθεί η πλειοψηφία των χωρών.

Μια καλή εξήγηση για τα παραπάνω μπορεί να βρεθεί εδώ:

Τι είναι τα ζεύγη νομισμάτων και η συναλλαγματική ισοτιμία στη διαπραγμάτευση συναλλάγματος FinanceOrigin


Απάντηση 4:

Υπάρχουν τρεις τύποι ή διαδικασία για τη ρύθμιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας:

Dollarization, Pegged Rate και Managed Floating Rate.

Εδώ Pegged Rate είναι αυτό που ονομάσαμε σταθερό επιτόκιο, όπου μια κυβέρνηση της χώρας αποφασίζει σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία για το νόμισμά της έναντι άλλου νομίσματος. Παραδείγματος χάριν, η Κίνα καθόρισε το επιτόκιο των γιουάν τους έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Η διαχείριση του κυμαινόμενου επιτοκίου είναι ο τρόπος με τον οποίο η συναλλαγματική ισοτιμία αποφασίζεται με βάση τον κανόνα της προσφοράς ζήτησης της παγκόσμιας οικονομίας. Ακολουθεί η πλειοψηφία των χωρών.

Μια καλή εξήγηση για τα παραπάνω μπορεί να βρεθεί εδώ:

Τι είναι τα ζεύγη νομισμάτων και η συναλλαγματική ισοτιμία στη διαπραγμάτευση συναλλάγματος FinanceOrigin