Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας, της συνομιλίας και της συζήτησης;


Απάντηση 1:

Αυτό μπορεί να αναλυθεί και να είναι ανάλογο με τα βήματα οικοδόμησης μιας σχέσης.

1. Αλληλεπίδραση: είναι αυτό που κάνετε Όταν θέλετε να αρχίσετε να μιλάτε με κάποιον που σας ενδιαφέρει.

2. Συνομιλία: είναι πώς αναπτύσσετε τη σχέση σας και δημιουργείτε ενδιαφέρον.

3. Επικοινωνία: είναι αυτό που απαιτείται για να διατηρήσετε τη σχέση σας μακροπρόθεσμα.

4. Συζήτηση: είναι αυτό που έχετε με αυτό το άτομο όταν αρχίζετε να εξαρτάτε το ένα το άλλο και κάθε απόφαση έρχεται μέσω μιας αμοιβαίας συζήτησης.