Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της μέτρησης του όγκου του χρωματισμένου υγρού και του άχρωμου υγρού;


Απάντηση 1:

Μια διαφορά που έρχεται στο μυαλό είναι ότι εάν το υγρό είναι σε ένα σωληνάριο όπως εκείνο μιας προχοΐδας, θα είναι πιο δύσκολο να δείτε το κάτω μέρος του μηνίσκου όταν το υγρό είναι χρωματισμένο. Οι όγκοι της προχοΐδας μετριούνται συνήθως με σύγκριση της κλίμακας στον σωλήνα στη θέση του χαμηλότερου σημείου της επιφάνειας του υγρού. Αλλά εάν το υγρό έχει σκούρο χρώμα, είναι συχνά πιο εύκολο να κοιτάξετε το πάνω άκρο του υγρού. Εάν οι όγκοι προσδιορίζονται με τη χρήση οποιασδήποτε μεθόδου με συνέπεια και στη συνέχεια αφαιρούνται, μπορεί να προσδιοριστεί μια ακριβής αλλαγή όγκου.