Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εκτύπωσης και println;


Απάντηση 1:

Η μέθοδος println () εκτυπώνει τις δεδομένες παραμέτρους και μετακινεί τον δρομέα σε μια νέα γραμμή. Η μέθοδος print () εκτυπώνει μόνο τις παραμέτρους, αλλά δεν μετακινεί τον δρομέα σε μια νέα γραμμή. Ως εκ τούτου, οι επόμενες οδηγίες εκτύπωσης θα εκτυπωθούν στην ίδια γραμμή. Η μέθοδος println () μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί χωρίς παραμέτρους, για να τοποθετηθεί ο δρομέας στην επόμενη γραμμή.