Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην αντίσταση και την ανάκαμψη;


Απάντηση 1:

Σύμφωνα με την Wikipedia "Στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα, η αντίδραση είναι η αντίθεση ενός στοιχείου κυκλώματος σε μια αλλαγή ρεύματος ή τάσης, λόγω της επαγωγής ή της χωρητικότητας του στοιχείου. Η έννοια της αντίστασης είναι παρόμοια με την ηλεκτρική αντίσταση, αλλά διαφέρει από πολλές απόψεις. Τώρα θα σας πω μερικές διαφορές:

  1. Η αντίσταση δεν εξαρτάται από τη συχνότητα αλλά η αντίδραση αντιδρά. Για την επαγωγική αντίδραση Xl = 2 * pi * f * L και την χωρητική αντίδραση Xc = 1 / (2 * pi * f * c) και για την αντίσταση Z = R + j Xl ή Z = αλλά όχι σε στοιχείο αντίδρασης. Η απορρόφηση μόνο αντιδραστικής ισχύος.

Νομίζω ότι αυτό μπορεί να σας βοηθήσει.