Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της στατιστικής επιστήμης και της ανάλυσης δεδομένων;


Απάντηση 1:
  • Οπτικοποίηση δεδομένωνΣύγχρονα αναφορές και πίνακες ελέγχου. διαχείριση εκθέσεων Βασική έρευνα δεδομένων. να συγκρίνετε τους μέσους όρους μεταξύ των ομάδων, την τάση και τη μέτρηση με την πάροδο του χρόνου, κλπ. Αναζητήστε συσχετισμούς μεταξύ των τάσεων και των εξωτερικών πηγών δεδομένωνΜελέξτε αλλαγές στο προϊόν ή τη επιχείρηση χρησιμοποιώντας δεδομένα
  • Διερευνήστε το dataForm μια υπόθεση Εκτελέστε ένα πείραμαΚατασκευάστε ένα μοντέλο. χρησιμοποιήστε το σωστό Εξακριβώστε τις υποθέσεις σας Δοκιμάστε για τη σημασία