Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του υψηλότερου επιπέδου ενέργειας και του χαμηλότερου επιπέδου ενέργειας;


Απάντηση 1:

Κάτι που έχει ένα "υψηλότερο επίπεδο ενέργειας" (όπως το βιολετί) σε σύγκριση με μια χαμηλότερη ενεργειακή κίνηση (όπως το κόκκινο). Σε επίπεδο ενέργειας, αυτό υπονοεί ότι η ενέργεια υψηλότερης συχνότητας κινείται με ταχύτητα με πολύ υψηλότερο ρυθμό. Ουσιαστικά, τα ιώδη άτομα κινούνται σημαντικά ταχύτερα από το προηγούμενο χρώμα. Ξεκινώντας με κόκκινο έως ιώδες, η ενέργεια δονείται όλο και πιο γρήγορα.