Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των εξισώσεων Navier Stokes και του Θεωρήματος μεταφοράς Reynolds;


Απάντηση 1:

Οι εξισώσεις Navier Stokes δεν είναι παρά ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα (F = Ma) που εφαρμόζεται σε ένα ρευστό δέμα.

(Μερικές φορές οι εξισώσεις συντήρησης μάζας, ορμής και ενέργειας μαζί ονομάζονται Navier Stokes)

Το Θεώρημα μεταφοράς Reynolds είναι ένα μαθηματικό αποτέλεσμα, το οποίο σας δίνει τη σχέση μεταξύ του (συνολικού) παραγώγου υλικού και των τοπικών παραγώγων. Είναι ουσιαστικά γενικευμένος κανόνας του Leibniz.