Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του «υπερβατικού» και του «υπερφυσικού»;


Απάντηση 1:

Το υπερβατικό είναι περισσότερο μια λέξη σχετική με τη συσχέτιση. Υπάρχει μια εμπειρία κάτι που ξεπερνά ένα άτομο ή κάτι που υπερβαίνει ένα αντικείμενο. Είναι σχετικό με αυτό το πρόσωπο ή αντικείμενο. Με αυτή την άποψη ο Θεός ξεπερνά τη δημιουργία του ή σε ένα μυστικιστικό διαλογισμό ένα άτομο ξεπερνά την αλληλεγγύη με τη φύση και τον άνθρωπο, βιώνοντας μια «υψηλότερη» ενότητα.

Μιλώντας για κάτι υπερφυσικό είναι για οντότητες που είναι πέρα ​​από την ικανότητά μας να εξηγούμε με την επιστήμη ή τους νόμους της φύσης. Παραδείγματα τέτοιων οντοτήτων είναι η κόλαση του ουρανού, οι δαίμονες και οι άγγελοι και τα αστρικά σώματα.

Ωστόσο, μπορούμε επίσης να πούμε ότι υπερφυσικές οντότητες υπερβαίνουν τη φύση. Όπως ένα αστρικό σώμα εκτοπίζει το φυσικό σώμα του και ο Θεός ως ένα υπερφυσικό ονδήποτε ξεπερνά τη δημιουργία και τα πλάσματά του.