Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Webix UI και του UI του Kendo;


Απάντηση 1:

Το Webix χρησιμοποιείται για συστήματα CRM και συστήματα διαχείρισης δεδομένων. Το Webix έχει καλύτερη απόδοση, αλλά φαίνεται ότι το KendoUI έχει περισσότερες δυνατότητες. Το KendoUI είναι το πλούσιο σε χαρακτηριστικά πλαίσιο ανάπτυξης ιστού είναι μια ευλογία για τους προγραμματιστές ιστού που αναζητούν ανταποκρινόμενα σχέδια ιστού. Οι προγραμματιστές στη Νέα Υόρκη χρησιμοποιούν το Kendo User Interface.