Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των Windows 10 Iso και των Windows 10;


Απάντηση 1:

Αυτό είναι ένα ISO: Τι είναι ένα αρχείο ISO και πώς χρησιμοποιείτε ένα; Σκεφτείτε το ως ένα ειδικό αρχείο zip. Είναι ένα μόνο αρχείο που περιέχει άλλα αρχεία μέσα σε αυτό. Οποιοδήποτε λογισμικό δημιουργίας CD / DVD μπορεί να αναγνωρίσει ένα αρχείο ISO και μπορεί να «εξάγει» τα περιεχόμενα και να τα εγγράψει σε ένα δίσκο.

Αυτό είναι τα Windows 10: Windows 10 - Wikipedia Με λίγα λόγια, είναι ένα λειτουργικό σύστημα.

Ένα ISO 10 Windows είναι ένα ειδικό πακέτο που περιέχει όλα τα απαραίτητα αρχεία εγκατάστασης που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας δισκέτας εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος Windows 10.

Τα Windows 10 είναι το όνομα ενός λειτουργικού συστήματος.