Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αξίας και αξίας;


Απάντηση 1:

Αξίζει ο χρόνος

Η αξία είναι άμεση

Το γεγονός της τέχνης είναι ότι πρέπει να γνωρίζουμε την αξία της για να ασχοληθούμε με το θέμα της ασφάλισης, για παράδειγμα.

Η τάση για ορισμένους καλλιτέχνες είναι να βελτιωθεί, όμως με την οικονομία η αξία της τέχνης μπορεί να μειωθεί στο σημείο, το στοιχείο διαχωρίζεται από άλλα αντικείμενα.

Μήπως η τέχνη οδηγεί το δρόμο για ύφεση και κατάθλιψη όταν εξετάζει την αξία και την αξία μπορεί να είναι σημαντικά διαφορετική.

Υπάρχει τύπος και για τα δύο.

Φόρμουλα και υπολογιστής της παρούσας αξίας

Υπολογιστής Net Worth

Φαίνεται αξιοσημείωτο ότι ένας τύπος βασίζεται στην τιμή αναφοράς όταν πρέπει να έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, παρόλο που το στοιχείο μοιράζεται και τα δύο.

Worthing - Κέντρο πόλεων

Εάν ξοδεύουμε χρήματα σε ένα έργο τέχνης, τα χρήματα αυτά κατανέμονται σε αξία, επομένως μια φόρμουλα θα είναι προσεκτική.

η ευημερία είναι σίγουρα το γεγονός ενός όρου που θέτει το άτομο στη γη. (άροτρο)

η γεωργία θα είναι μια μη αξία κατάσταση, επομένως αξίζει μόνο. (γουρούνι)

Μια κατάσταση μόνο αξίας είναι η τροφή. (Πρύτανης)


Απάντηση 2:

Μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εδώ είναι μια απάντηση που πήρα από το δίχτυ: "Worth είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να δηλώσει πόσο κάτι θα κοστίσει ή πόσα ένα στοιχείο θα πουλήσει για. Για παράδειγμα, το σπίτι σας μπορεί να αξίζει 100.000 δολάρια στην αγορά ακινήτων ή η τηλεόραση επίπεδης οθόνης σας μπορεί να πουλήσει για $ 500 σε πλειστηριασμό. Η νομισματική αξία που συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο είναι αξία ενός στοιχείου. " Αλλά, να θυμάστε ότι αυτή είναι η γνώμη κάποιου ατόμου ...