Ποια είναι η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ ενός σωλήνα καθοδικής ακτινοβολίας ή οποιουδήποτε κυκλώματος με κάθοδο και ανόδου και ενός πυκνωτή;


Απάντηση 1:

Πρόκειται για μια πολύ περίεργη σύγκριση, όπως η ερώτηση για τη θεμελιώδη διαφορά μεταξύ μιας μηχανής θεριζοαλωνιστικής μηχανής και μιας κεκλιμένης τουαλέτας, με βάση την ιδέα ότι κάθεστε να χρησιμοποιείτε.

Ένας πυκνωτής περνάει (μετατόπιση) ρεύμα κατά μήκος ενός χάσματος λόγω της δημιουργίας και αναστροφής ενός ηλεκτρικού πεδίου. Μια crt ή οποιαδήποτε θερμομονική βαλβίδα περνά το ρεύμα σε μία κατεύθυνση επειδή τα ηλεκτρόνια εκπέμπονται από μια επιφάνεια και φυσικά διασχίζουν το κενό.