Ποια είναι η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτρονικών;


Απάντηση 1:

Όπως καταλαβαίνω, η ηλεκτρική ενέργεια αναφέρεται γενικά στην πηγή εξουσίας που διανέμεται γύρω από έναν τόπο που θα χρησιμοποιηθεί. Η ηλεκτρονική αναφέρεται είτε στις συσκευές που καταναλώνουν την ισχύ που διανέμεται γύρω, είτε μπορεί να αναφέρεται στο σετ δεξιοτήτων επισκευής, σχεδίασης ή χειρισμού του εξοπλισμού που λειτουργεί με ηλεκτρισμό.