Ποια είναι η βασική διαφορά ανάμεσα σε ένα εκπαιδευμένο μοντέλο και ένα μη εκπαιδευμένο μοντέλο στη μηχανική μάθηση;


Απάντηση 1:

Το μη παραμορφωμένο μοντέλο είναι απλά ένας αλγόριθμος με τυχαίες παραμέτρους με αυτό. Το αποτέλεσμα ενός μη εκπαιδευμένου μοντέλου είναι απλώς η μαντέψτε χωρίς καμία σχέση με την είσοδο.

Το εκπαιδευμένο μοντέλο από την άλλη πλευρά είναι ο αλγόριθμος + βελτιστοποιημένες παράμετροι (βάρη) οι οποίες στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της ακρίβειας, της ανάκλησης, της πρόβλεψης, ... σχετικά με τα δεδομένα τρένων και δοκιμών. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχει τα ίδια αποτελέσματα σε νέα δεδομένα, αλλά περισσότερα και καλύτερα δεδομένα εκπαίδευσης, πιθανότερο θα είναι και η επεξεργασία νέων δεδομένων