Ποια ήταν η διαφορά μεταξύ των Φαρισαίων και των Σαντκουκουέων;


Απάντηση 1:

Ο Περουσίμ ήταν πιστοί Εβραίοι και αφοσιωμένοι στην πρακτική του εβραϊκού νόμου όπως ορίζει η βιβλική εντολή:

Τον γνωρίστε σε όλους σας τους τρόπους.

Ο Τσαδδουκίμ ήταν μια διεστραμμένη ομάδα Εβραίων ανώτερης τάξης που ήθελαν να αφομοιωθούν στους ελληνιστικούς ειδωλολατρικούς τρόπους, αλλά υποκρίνονταν ότι ήταν δίκαιοι λέγοντας τους ΤΣΑΔΙΟ [δίκαιοι]. Ο πραγματικός στόχος τους ήταν να περιορίσουν αυστηρά κάθε πτυχή της εβραϊκής πίστης στο ελάχιστο ποσό και κατά συνέπεια φυσικά αντιτάχθηκαν στον Περουσιμά που ήθελε να επεκτείνει το εβραϊκό δίκαιο. Ο πραγματικός στόχος του Τσαδούτζι ήταν να είναι όσο οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι όσο το δυνατόν περισσότερο.

Ο Τσαδδουκίμ κατέλαβε το μυαλό ενός από τους βασιλιάδες του Χασμόν, που ονομάζεται Αλέξανδρος Γιανάνι, και διέταξε τη δολοφονία των ραβίνων που καθόταν στο δικαστήριο του Σανεδρινιού, ώστε οι κενές θέσεις να γεμίσουν με τους δικαστές Τσαντούκι. Ήταν κακός βασιλιάς, ο οποίος πέρασε στα όρια της Τορά σε σχέση με τους ιερείς [Κοχανίμ]. Οι βασιλιάδες δεν πρέπει ποτέ να είναι ιερείς στον Ιουδαϊσμό και οι Ιερείς δεν πρέπει ποτέ να είναι βασιλιάδες. Πάντα αυτοί οι ρόλοι πρέπει να παραμένουν ξεχωριστοί.


Απάντηση 2:

Φαρισαίοι

Μια εξέχουσα θρησκευτική αίρεση του Ιουδαϊσμού τον 1ο αι. Π.Χ. Δεν ήταν ιερατικής καταγωγής, αλλά ήταν αυστηροί παρατηρητές του Νόμου με τις ελάχιστες λεπτομέρειές του και ανέβαλαν τις προφορικές παραδόσεις στο ίδιο επίπεδο. (Ματ 23:23) Αντιτάχθηκαν σε οποιαδήποτε ελληνική πολιτισμική επιρροή και, ως λόγιοι του Νόμου και των παραδόσεων, είχαν μεγάλη εξουσία πάνω στον λαό. (Mt 23: 2-6) Ορισμένοι ήταν επίσης μέλη του Sanhedrin. Συχνά αντιτάχθηκαν στον Ιησού όσον αφορά την τήρηση του Σαββάτου, τις παραδόσεις και τη σχέση με τους αμαρτωλούς και τους συλλέκτες φόρων. Κάποιοι έγιναν Χριστιανοί, συμπεριλαμβανομένου του Σαούλου της Ταρσού. - Ματ 9: 11. 12:14; 7: 5; Λου 6: 2; Ασκ 26: 5.

Σαδχουάτες

Μια εξέχουσα θρησκευτική αίρεση του Ιουδαϊσμού που απαρτίζεται από πλούσιους αριστοκράτες και ιερείς που ασκούσαν μεγάλη εξουσία πάνω στις δραστηριότητες του ναού. Απέρριψαν τις πολλές προφορικές παραδόσεις που παρατηρήθηκαν από τους Φαρισαίους καθώς και άλλες φεριχικές πεποιθήσεις. Δεν πίστευαν στην ανάσταση ή στην ύπαρξη αγγέλων. Αντιτάχθηκαν στον Ιησού. - Ματ 16: 1. Ακ 23: 8.


Απάντηση 3:

Φαρισαίοι

Μια εξέχουσα θρησκευτική αίρεση του Ιουδαϊσμού τον 1ο αι. Π.Χ. Δεν ήταν ιερατικής καταγωγής, αλλά ήταν αυστηροί παρατηρητές του Νόμου με τις ελάχιστες λεπτομέρειές του και ανέβαλαν τις προφορικές παραδόσεις στο ίδιο επίπεδο. (Ματ 23:23) Αντιτάχθηκαν σε οποιαδήποτε ελληνική πολιτισμική επιρροή και, ως λόγιοι του Νόμου και των παραδόσεων, είχαν μεγάλη εξουσία πάνω στον λαό. (Mt 23: 2-6) Ορισμένοι ήταν επίσης μέλη του Sanhedrin. Συχνά αντιτάχθηκαν στον Ιησού όσον αφορά την τήρηση του Σαββάτου, τις παραδόσεις και τη σχέση με τους αμαρτωλούς και τους συλλέκτες φόρων. Κάποιοι έγιναν Χριστιανοί, συμπεριλαμβανομένου του Σαούλου της Ταρσού. - Ματ 9: 11. 12:14; 7: 5; Λου 6: 2; Ασκ 26: 5.

Σαδχουάτες

Μια εξέχουσα θρησκευτική αίρεση του Ιουδαϊσμού που απαρτίζεται από πλούσιους αριστοκράτες και ιερείς που ασκούσαν μεγάλη εξουσία πάνω στις δραστηριότητες του ναού. Απέρριψαν τις πολλές προφορικές παραδόσεις που παρατηρήθηκαν από τους Φαρισαίους καθώς και άλλες φεριχικές πεποιθήσεις. Δεν πίστευαν στην ανάσταση ή στην ύπαρξη αγγέλων. Αντιτάχθηκαν στον Ιησού. - Ματ 16: 1. Ακ 23: 8.


Απάντηση 4:

Φαρισαίοι

Μια εξέχουσα θρησκευτική αίρεση του Ιουδαϊσμού τον 1ο αι. Π.Χ. Δεν ήταν ιερατικής καταγωγής, αλλά ήταν αυστηροί παρατηρητές του Νόμου με τις ελάχιστες λεπτομέρειές του και ανέβαλαν τις προφορικές παραδόσεις στο ίδιο επίπεδο. (Ματ 23:23) Αντιτάχθηκαν σε οποιαδήποτε ελληνική πολιτισμική επιρροή και, ως λόγιοι του Νόμου και των παραδόσεων, είχαν μεγάλη εξουσία πάνω στον λαό. (Mt 23: 2-6) Ορισμένοι ήταν επίσης μέλη του Sanhedrin. Συχνά αντιτάχθηκαν στον Ιησού όσον αφορά την τήρηση του Σαββάτου, τις παραδόσεις και τη σχέση με τους αμαρτωλούς και τους συλλέκτες φόρων. Κάποιοι έγιναν Χριστιανοί, συμπεριλαμβανομένου του Σαούλου της Ταρσού. - Ματ 9: 11. 12:14; 7: 5; Λου 6: 2; Ασκ 26: 5.

Σαδχουάτες

Μια εξέχουσα θρησκευτική αίρεση του Ιουδαϊσμού που απαρτίζεται από πλούσιους αριστοκράτες και ιερείς που ασκούσαν μεγάλη εξουσία πάνω στις δραστηριότητες του ναού. Απέρριψαν τις πολλές προφορικές παραδόσεις που παρατηρήθηκαν από τους Φαρισαίους καθώς και άλλες φεριχικές πεποιθήσεις. Δεν πίστευαν στην ανάσταση ή στην ύπαρξη αγγέλων. Αντιτάχθηκαν στον Ιησού. - Ματ 16: 1. Ακ 23: 8.